Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.

Postępowanie pozaustawowe poniżej 30.000 euro. pn.„usługi projektowe,doradcze oraz wsparcia w zakresie przygotowania modernizacji PSZOK”

Postępowanie pozaustawowe poniżej 30.000 euro. pn.„usługi projektowe,doradcze oraz wsparcia w zakresie przygotowania modernizacji PSZOK”

Sygnatura postępowania:   4/pozaust./2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 w trybie pozaustawowym o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 euro

pn. „usługi projektowe, doradcze oraz wsparcia w zakresie przygotowania modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzegomiu  przy ul. Aleja Wojska Polskiego

Strzegom, dnia 14 sierpnia 2020 roku

Załączniki do Zapytania Ofertowego;

Zał. Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 2 do Zapytania Ofertowego  - Formularz oferty.

Zał. Nr 3 do Zapytania Ofertowego – Istotne warunki Umowy


Data wytworzenia: 2020-08-14 11:30 Autor: zukstrzegom Data publikacji: 2020-08-14 11:30 Osoba udostępniająca na stronie: zukstrzegom Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-21 Osoba modyfikująca: zukstrzegom