Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.


Prezes Zarządu - Zbigniew Zastawny

Zastępca Prezesa Zarządu - Marian Nayda

Prokurent Gł Księgowa - Anna Trela

WYDZIAŁY
Wydział Usług Komunalnych  – Kierownik Grzegorz Kozłowski
Wydział Transportu i Energetyki -  Kierownik Zbigniew Kluj
Wydział Zieleni Miejskiej – Kierownik Ireneusz Traczyk