Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe w trybie pozaustawowym o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 euro pn.„Wykonanie remontu dachu kotłowni Spółki przy ul. Ofiar Katynia w Strzegomiu”

Zapytanie ofertowe w trybie pozaustawowym o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 euro pn.„Wykonanie remontu dachu kotłowni Spółki przy ul. Ofiar Katynia w Strzegomiu”

ZAPYTANIE OFERTOWE

 w trybie pozaustawowym o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30.000 euro

pn. „Wykonanie remontu dachu kotłowni Spółki

przy ul. Ofiar Katynia w Strzegom

Strzegom, dnia 13 sierpnia 2020 roku

Załączniki do Zapytania Ofertowego;

Zał. Nr 1 do Zapytania Ofertowego - Przedmiar robót

Zał. Nr 2 do Zapytania Ofertowego  - Formularz oferty.

Zał. Nr 3 do Zapytania Ofertowego - Wzór Umowy


Data wytworzenia: 2020-08-14 10:16 Autor: zukstrzegom Data publikacji: 2020-08-14 10:16 Osoba udostępniająca na stronie: zukstrzegom Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-20 Osoba modyfikująca: zukstrzegom