zuk-strzegom

Informacja z otwarcia ofert-„DOSTAWA PALIWA PŁYNNEGO – OLEJU NAPĘDOWEGO W 2019 ROKU”

Strzegom, dnia 30 listopada 2018r.

 

Do:

WYKONAWCÓW BIORĄCYCH

UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „DOSTAWĘ  PALIWA PŁYNNEGO – OLEJU NAPĘDOWEGO W 2019 ROKU” (nr ref.: 4/ZP/2018)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. - informuje się, że:

1)  Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 463 146,66zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych 66/100).

2)    Do dnia 30 listopada 2018 r. do godziny 10:00 (termin złożenia ofert) złożone zostały oferty n/w Wykonawców:

 

Nr oferty

Wykonawca

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Całości zamówienia

Cena brutto za 1 litr

Termin dostawy

1.

BEMAR Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2,      

 44-101 Gliwice

464.940,00zł.

4,65zł.

24 h

2.

 „WITOSPOL” Sp. z o.o.

33-150 WOLA RZĘDZIŃSKA 487d

552.270,00zł.

5,52zł.

24 h

3.

PETROJET Sp. z o.o.

Kieszek 52, 26-670 Pionki

Nie została podana w złożonej ofercie

4,67zł.

24 h

4.

GAZ PETROL Sp. z o.o.

55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90

462 480,00zł.

4,62zł.

24 h


Data wytworzenia: 2018-11-30 11:19 Autor: zukstrzegom Data publikacji: 2018-11-30 11:19 Osoba udostępniająca na stronie: zukstrzegom Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-30 Osoba modyfikująca: zukstrzegom